வீடியோ பார்ப்பதன் மூலம் வருமான வாய்ப்பு

100 % Free Joining​

வேலை விவரங்கள்

வீடியோ பார்த்தல்:

அதிகபட்சம் 3 நிமிடங்கள் மட்டும் தவிர்க்காமல் எங்கள் விளம்பர வீடியோவைப் பார்த்தால் போதும்.

விளம்பரம் ஷேர் செய்தல்:

உங்கள் சமூக ஊடக கணக்கில் எங்கள் விளம்பரத்தின் படத்தைப் பகிர்ந்தால் போதும்.

வேலை நேரம்

ஒரு நாளைக்கு 1 மணிநேரம் மட்டும்.

Why Choosing SBO:

100 % Free Joining.

2 Type Of Mobile Based Work.

5 Type Of Incomes.

Referral & Without Referral Plans.

Working & Non Working Income.

Minimum Withdraw Rs: 600.

Credit Amount Direct Bank Account.

Whatsapp, Customer Care, Mail & Zoom Support.

Direct Visiting For Joining.

Save Green Earn Money.

No Age Limit & No Qualification Need.

Basic Internet Knowledge Only Need.